Crystallography Open Database

Result: there are 33 entries in the selection

Switch to the old layout of the page

Download all results as: list of COD numbers | list of CIF URLs | data in CSV format | archive of CIF files (ZIP)

Searching journal of publication like 'Journal of natural products' volume of publication is 72

Left arrow Left arrow First | Left arrow Previous 20 | of 2 | Next 20 Blue right arrow | Last Blue right arrow Blue right arrow | Display 5 20 50 100 200 300 500 1000 entries per page

COD ID Blue up arrow Links Formula Up arrow Space group Up arrow Cell parameters Cell volume Up arrow Bibliography
1503677 CIFC17 H17 N O6P 18.163; 8.22; 11.652
100.21; 101.26; 91.22
753.4Cedrón, Juan C; Oberti, Juan C.; Estévez-Braun, Ana; Ravelo, Angel G.; Del Arco-Aguilar, Marcelino; López, Matías
Pancratium canariense as an important source of amaryllidaceae alkaloids.
Journal of natural products, 2009, 72, 112-116
1503678 CIFC17 H19 N O4P 21 21 2110.074; 10.771; 13.494
90; 90; 90
1464.2Cedrón, Juan C; Oberti, Juan C.; Estévez-Braun, Ana; Ravelo, Angel G.; Del Arco-Aguilar, Marcelino; López, Matías
Pancratium canariense as an important source of amaryllidaceae alkaloids.
Journal of natural products, 2009, 72, 112-116
1503679 CIFC20 H36 O4P 1 21 16.8213; 12.964; 11.3897
90; 104.69; 90
974.283Stavri, Michael; Paton, Alan; Skelton, Brian W.; Gibbons, Simon
Antibacterial diterpenes from Plectranthus ernstii.
Journal of natural products, 2009, 72, 1191-1194
1503680 CIFC40 H38 N4 O5P 1 21 112.827; 20.944; 13.013
90; 90.26; 90
3495.9de Oliveira, Pollyanna Laurindo; Tanaka, Clara M. A.; Kato, Lucília; da Silva, Cleuza C.; Medina, Rebeca Previate; Moraes, Aline P.; Sabino, José R; de Oliveira, Cecília M A
Amaiouine, a cyclopeptide alkaloid from the leaves of Amaioua guianensis.
Journal of natural products, 2009, 72, 1195-1197
1503681 CIFC13 H11 N3 O5 S2P 1 21 17.512; 6.6024; 15.97
90; 100.287; 90
779.3Park, Hyun Bong; Kwon, Hak Cheol; Lee, Chang-Ho; Yang, Hyun Ok
Glionitrin A, an antibiotic-antitumor metabolite derived from competitive interaction between abandoned mine microbes.
Journal of natural products, 2009, 72, 248-252
1503682 CIFC10 H3 Cl6 N OP 1 21 18.74; 7.758; 9.939
90; 99.24; 90
665.2Hopp, D. Craig; Rhea, Joshua; Jacobsen, Daniel; Romari, Khadidja; Smith, Chris; Rabenstein, John; Irigoyen, Macarena; Clarke, Midori; Francis, Linda; Luche, Michele; Carr, Grant J.; Mocek, Ulla
Neopyrrolomycins with broad spectrum antibacterial activity.
Journal of natural products, 2009, 72, 276-279
1503683 CIFC32 H40 O10P 1 21 116.991; 9.914; 19.319
90; 110.71; 90
3043.98Fang, Xin; Di, Ying-Tong; Li, Chun-Shun; Geng, Zhao-Liang; Zhang, Zhen; Zhang, Yu; Lu, Yang; Zheng, Qi-Tai; Yang, Shi-Yin; Hao, Xiao-Jiang
Tetranortriterpenoids from the Leaves of Cipadessa cinerascens.
Journal of natural products, 2009, 72, 714-718
1503684 CIFC30 H48 O4P 1 21 17.691; 10.688; 16.499
90; 99.96; 90
1335.8Sang, Yi Shu; Zhou, Chun Yan; Lu, Ai Jun; Yin, Xiao Jin; Min, Zhi Da; Tan, Ren Xiang
Protolimonoids from Melia toosendan.
Journal of natural products, 2009, 72, 917-920
1503685 CIFC36 H54 N2 O6P 16.778; 7.8277; 16.835
81.293; 87.547; 72.743
843.2Yan, Yu-Xin; Hu, Xiao-Dong; Chen, Jian-Chao; Sun, Yun; Zhang, Xian-Min; Qing, Chen; Qiu, Ming-Hua
Cytotoxic triterpenoid alkaloids from Buxus microphylla.
Journal of natural products, 2009, 72, 308-311
1503686 CIFC15 H26 O2P 21 21 2111.605; 12.335; 20.051
90; 90; 90
2870Ma, Wen-Hui; Huang, Hai; Zhou, Pei; Chen, Dao-Feng
Schisanwilsonenes A-C, anti-HBV Carotane sesquiterpenoids from the fruits of Schisandra wilsoniana.
Journal of natural products, 2009, 72, 676-678
1503687 CIFC30 H46 O4P 21 21 217.222; 15.037; 24.038
90; 90; 90
2610Li, Yong-Li; Yang, Xian-Wen; Li, Su-Mei; Shen, Yun-Heng; Zeng, Hua-Wu; Liu, Xiao-Hua; Tang, Jian; Zhang, Wei-Dong
Terpenoid constituents of Abies chensiensis with potential anti-inflammatory activity.
Journal of natural products, 2009, 72, 1065-1068
1503688 CIFC27 H33 Br O4P 21 21 2110.04377; 12.165; 19.2375
90; 90; 90
2350.49Matsuno, Yosuke; Deguchi, Jun; Hosoya, Takahiro; Hirasawa, Yusuke; Hirobe, Chieko; Shiro, Motoo; Morita, Hiroshi
Sucutiniranes C-F, cassane-type diterpenes from Bowdichia nitida.
Journal of natural products, 2009, 72, 976-979
1503689 CIFC12 H18 N0 O7P 21 21 215.481; 9.784; 24.207
90; 90; 90
1298.1Yu, Yong-Ming; Yang, Jun-Shan; Peng, Chao-Zhong; Caer, Valerie; Cong, Pu-Zhu; Zou, Zhong-Mei; Lu, Yang; Yang, Shi-Ying; Gu, Yu-Cheng
Lactones from Angiopteris caudatiformis.
Journal of natural products, 2009, 72, 921-924
1503690 CIFC37 H37 F3 O9P 21 21 218.4483; 15.923; 23.947
90; 90; 90
3221.4Li, Yan; Ye, Dezan; Chen, Xulin; Lu, Xinhua; Shao, Zongze; Zhang, Hua; Che, Yongsheng
Breviane spiroditerpenoids from an extreme-tolerant Penicillium sp. isolated from a deep sea sediment sample.
Journal of natural products, 2009, 72, 912-916
1503691 CIFC21 H34 O4C 1 2 117.854; 7.164; 16.135
90; 107.171; 90
1971.8Chen, Jian-Jun; Li, Zheng-Ming; Gao, Kun; Chang, Jin; Yao, Xiao-Jun
Vladimuliecins A and B: cytotoxic pentacyclic pregnanols from Vladimiria muliensis.
Journal of natural products, 2009, 72, 1128-1132
1503692 CIFC31 H46 O5P 17.3556; 7.4296; 14.2899
81.762; 82.937; 65.002
698.77Nuanyai, Thanesuan; Sappapan, Reungrit; Teerawatananond, Thapong; Muangsin, Nongnuj; Pudhom, Khanitha
Cytotoxic 3,4-seco-cycloartane triterpenes from Gardenia sootepensis.
Journal of natural products, 2009, 72, 1161-1164
1503693 CIFC11 H20 O2P 1 21 16.1288; 7.166; 12.816
90; 102.805; 90
548.9Jiang, Meng-Yuan; Zhang, Ling; Liu, Rong; Dong, Ze-Jun; Liu, Ji-Kai
Speciosins A-K, oxygenated cyclohexanoids from the basidiomycete Hexagonia speciosa.
Journal of natural products, 2009, 72, 1405-1409
1503694 CIFC30 H48 O4P 16.943; 7.2493; 15.2539
81.411; 80.394; 61.762
664.71Chen, Wen-Hao; Qi, Huan-Yang; Shi, Yan-Ping
24-Hydroxyoleanane-type triterpenes from the aerial parts and roots of Oxytropis falcata.
Journal of natural products, 2009, 72, 1410-1413
1503695 CIFC31 H50 O4C 1 2 112.3341; 7.3877; 30.799
90; 97.604; 90
2781.7Chen, Wen-Hao; Qi, Huan-Yang; Shi, Yan-Ping
24-Hydroxyoleanane-type triterpenes from the aerial parts and roots of Oxytropis falcata.
Journal of natural products, 2009, 72, 1410-1413
1503696 CIFC32 H52 O5 SP 21 21 217.2899; 11.7817; 36.3289
90; 90; 90
3120.2Chen, Wen-Hao; Qi, Huan-Yang; Shi, Yan-Ping
24-Hydroxyoleanane-type triterpenes from the aerial parts and roots of Oxytropis falcata.
Journal of natural products, 2009, 72, 1410-1413

Left arrow Left arrow First | Left arrow Previous 20 | of 2 | Next 20 Blue right arrow | Last Blue right arrow Blue right arrow | Display 5 20 50 100 200 300 500 1000 entries per page

Back to the search form
Your own data is not in the COD? Deposit it, thanks!